Samorząd Uczniowski


Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

 

przewodniczący - 
zastępca -
  

skarbnik  -
sekretarz -
 

 

Opiekun SU -