Aktualności


19.09.2023

           Szkolne Koło LOP

zaprasza do udziału
w
VI EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
POD HASŁEM „ LUBELSKIE BARWY JESIENI” - 2023
organizowanego przez ZO LOP w Lublinie

 

REGULAMIN KONKURSU:

  • Adresatami konkursu są członkowie LOP - uczniowie klas IV- VIII
  • Tematyka nadsyłanych prac powinna obejmować sezonowe zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie jesieni. Przedmiotem fotografii powinny być obiekty przyrodnicze uchwycone w ich naturalnym środowisku.
  • Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i sporządzone na potrzeby niniejszego konkursu.
  • W konkursie mogą brać udział jedynie zdjęcia, które nie były nigdzie publikowane. Zabronione jest stosowanie fotomontaży, fotografii skanowanych oraz powielanych z Internetu.
  • Zdjęcia, które muszą być wywołane lub wydrukowane w kolorze, na papierze fotograficznym w formacie o wymiarach 15x21cm.
  • Termin składania prac 23 października 2023 r.
21.09.2023

Akcja Sprzątanie Świata 2023

Wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kamińskiego w Maciejowie Starym włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Uczniowie wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły. Akcja Sprzątanie Świata Polska 2023 inicjuje także w naszej szkole coroczne działania w ramach szeroko pojętej edukacji środowiskowej, które w roku szkolnym 2023/2024, podobnie jak w poprzednim, skupią się wokół promowania postawy zero waste. Takie działanie ma na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

20.09.2023

20 września Dzień Przedszkolaka

19.09.2023

„Każdy inny – wszyscy równi”

       W roku szkolnym 2023/2024  Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kamińskiego w Maciejowie Starym przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjno – społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”.

05.09.2023

Akcja Lidla "Szkoły Pełne Talentów"

Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kamińskiego w Maciejowie Starym po raz drugi przystąpiła do projektu sieci sklepów Lidl „Szkoły Pełne Talentów”.

08.09.2023

Narodowe Czytanie 2023

Galeria 8 września zorganizowano w naszej szkole akcję zapoczątkowaną przez Parę Prezydencką -"Narodowe Czytanie". W tym roku zgromadzeni mieli okazję zapoznać się lub przypomnieć sobie piękny język XIX-wiecznej powieści pt. "Nad Niemnem", której autorką jest Eliza Orzeszkowa. Akcja tej książki została umieszczona na pięknej, polskiej wsi. Dlatego nawiązując do tego klimatu, nasze czytanie odbyło się na zewnątrz szkoły, na trawie, w prostej, naturalnej scenerii. Piękno żywego słowa zaprezentowali uczniowie starszych klas, rodzice oraz pan dyrektor. To było bardzo miłe i pouczające spotkanie.

04.09.2023

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Galeria 4 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Inauguracja rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen.F. Kamińskiego w Maciejowie Starym pan Robert Rzeźnik powitał przybyłych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Do wszystkich popłynęły serdeczne życzenia na nowy rok szkolny, aby był on pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń. Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych.     Witaj Szkoło !

30.08.2023

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

30.08.2023

29.08.2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa