Aktualności


30.09.2022

Aktualności

30.09.2022

Dzień Chłopaka

W dniu 30 września 2022 roku uczniowie świętowali Dzień Chłopaka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował wiele atrakcji celebrujących te święto. Dziewczyny wykonały dla swoich kolegów dyplomy i okolicznościowe odznaki. Były życzenia, słodkości, upominki oraz plebiscyt. Dzień Chłopaka był dniem  wspaniałych wrażeń, radości i dobrej zabawy.

12.09.2022

„Szkoły Pełne Talentów”

Nasza szkoła dołączyła do kampanii społecznej prowadzonej przez Lidl „Szkoły Pełne Talentów”. Akcja ma na celu dodatkowe zaopatrzenie polskich szkół w pomoce dydaktyczne. Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu i za każde wydane 50 zł odebrać TALENCIAKI (w zakupach musi znaleźć się minimum jeden owoc lub warzywo). TALENCIAKI można aktywować na stronie https://szkoly.lidl.pl/  lub przekazać w tradycyjnej formie do specjalnych pudełek ustawionych w szkole. Zapraszamy wszystkich do zabawy i wspierania akcji, dzięki której szkoła może pozyskać nagrody wspierające edukację i zabawę. Akcja trwa do 13 listopada 2022 roku.

25.09.2022

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

22 września 2022 roku w Szkole Podstawowej im. gen.Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Prezydium Samorządu Uczniowskiego  na rok szkolny 2022/2023 przedstawia się następująco:

20.09.2022

Dzień Przedszkolaka

"Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj.

19.09.2022

„Wszystkie śmieci są nasze” – Akcja Sprzątanie Świata 2022

W piątek, 16 września w Szkole Podstawowej w Maciejowie Starym odbyło się sprzątanie świata. Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii że „Wszystkie śmieci są nasze” uczniowie wyposażeni w rękawice i worki, pod opieką wychowawców wzięli czynny udział w tej akcji. Ta wieloletnia inicjatywa ma na celu promowanie nieśmiecenia, edukację odpadową oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dbanie o miejsce, w którym żyjemy to wyraz zaangażowania i świadomość tego, jak istotny jest szacunek do planety.

18.09.2022

Dzień Kropki

Galeria 15 września to Dzień Kropki. Jest to święto odkrywania talentów, kreatywności, odwagi, a przede wszystkim dobrej zabawy. W naszej szkole najmłodsi uczniowie od samego rana cieszyli się tym dniem. Dzieci obejrzały film opowiadający historię dziewczynki Vashti, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Następnie zainspirowane treścią utworu, tworzyły prace plastyczne  z kropką w roli głównej. Kropki były wszędzie, na rękach, ubraniach i na papierze. Dzień ten stał się również okazją do rozmów z uczniami na temat ich mocnych stron i poszukiwania w każdym z nich talentu.

18.09.2022

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Od 12 do 16 września 2022 r. nasza szkoła uczestniczyła w akcji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym pt. „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. W sytuacji intensywnego rozwoju chorób zakaźnych, wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych było przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z rodzajami chorób zakaźnych, obejrzeli filmy na temat przeciwdziałania szerzeniu się tych chorób wśród ludzi. Na korytarzu szkolnym powstała tematyczna gazetka,  wyłożono ulotki informacyjne o chorobach zakaźnych i metodach ich zapobiegania. Klasy IV-VIII uczestniczyły w projekcji filmu edukacyjnego o tematyce profilaktycznej. Najmłodsi uczniowie uczyli się jak dokładnie i skutecznie myć ręce, jak zasłaniać usta i nos w czasie kichania. Wszyscy chętni rozwiązywali krzyżówki i quizy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/profilaktyka-chorob-zakaznych--materialy-informacyjne-gis

08.09.2022

Konkurs plastyczny "Odpoczywaj na wsi"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w III Ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs ma na celu promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi oraz kreowanie wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

05.09.2022

Narodowe Czytanie

Galeria Dnia 5 września 2022 roku uczciliśmy w naszej szkole akcję Narodowego Czytania. Odbyła się ona w kameralnym gronie w bibliotece szkolnej pod kierunkiem pani bibliotekarki Aliny Osowskiej oraz polonistki pani Elżbiety Romanek- Pijas. Święto to ustanowione zostało przez Prezydenta RP jako akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej w 2012 roku. W tym roku, w kolejnej jej odsłonie czytano „Ballady i romanse” A. Mickiewicza w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji. Ta niezwykła lektura bardzo zainteresowała naszych uczniów. Głosowej interpretacji czwartoklasiści poddali balladę” Pani Twardowska” Starsi uczniowie klas VI i VIII czytali „Świteziankę”. W atmosferę tajemniczości i grozy ballady „Lilije” wprowadzili nas rodzice naszych wychowanków, zaproszeni do udziału w tym przedsięwzięciu. To było wyjątkowe spotkanie z zawsze piękną i żywą twórczością naszego słynnego wieszcza-Adama Mickiewicza.

01.09.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Galeria 1 września 2022 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym odbyła się inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Robert Rzeźnik, który powitał gości, uczniów, rodziców, opiekunów i pracowników szkoły. Szczególne słowa powitania zostały skierowane do najmłodszych dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły mury naszej szkoły. Swoją obecnością w tym dniu zaszczyciła nas Sekretarz Gminy Wysokie Pani Beata Sagan, która wystosowała okolicznościowe przemówienie z tej okazji i ciepłe słowa pod adresem uczniów,  nauczycieli i rodziców.  Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do sal na spotkanie z wychowawcami.

29.08.2022

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

29.08.2022

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.