Aktywna Tablica.


W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła przystąpiła do programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

Program ma na celu:

 • rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej,
 • działania nauczycieli świadomych korzyści edukacyjnych wynikających z wykorzystania TIK,
 • kreatywny i innowacyjny model nauczania.

           W ramach projektu „Aktywna Tablica” szkoła otrzymała najnowszej generacji pomoce dydaktyczne, których używanie wpłynie na podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych. Zestawy tablic zostały zamontowane w dwóch salach lekcyjnych. Szkolnym koordynatorem została p.Irena Krasoń.

           Tablica interaktywna z laptopem i odpowiednim oprogramowaniem wpisuje się w rzeczywistość uczniów, którzy żyją w świecie wirtualnym. W większości nasi wychowankowie posiadają telefony, tablety, laptopy – jest to odpowiedź na szybki rozwój cyfryzacji. Aby sprostać tym wymaganiom nasi nauczycieli podjęli próbę stosowania nowoczesnych technologii w ramach projektu „Aktywna Tablica”. Nauczyciele przedmiotów wyposażeni są w płyty CD, e-Book oraz inne pomoce zamieszczone na stronach takich wydawnictw jak: Nowa Era, WSiP, MAC, Oxford, Lektor Klett, Gaudium. Wyświetlanie zawartości podręcznika ucznia na ekranie przybliża wychowankom świat nauki z przyrody, muzyki, matematyki, historii i innych. Uczniowie samodzielnie kolorowym pisakiem zakreślają ważne rzeczy lub uzupełniają tekst z lukami. Zainstalowane na laptopie programy umożliwiają słuchanie piosenek i oglądanie filmów bez dodatkowych urządzeń. Zwiększenie liczby materiałów wideo używanych podczas lekcji, często wyjaśnia abstrakcyjną teorię np. podróże wirtualne do wnętrza człowieka, wybuch wulkanu, dno oceanu i itp. Tablica interaktywna oddziałuje równocześnie na kilka zmysłów tj. wzrok, słuch, mówienie, działanie, co pozwala na szybsze zapamiętywanie nowych wiadomości. Dostęp do Internetu pozwala na szybkie wyszukanie map, piosenki, wykresu, obrazu, plakatu, tekstu lektury , map wirtualnych itp. Obecnie z każdego przedmiotu nieograniczone możliwości ciekawych stron WWW i linków. WWW.scholaris, WWW.ortografek, WWW.muzeapolski, WWW.dyktanda.onet, WWW.sieciaki, WWW.profesor, WWW.wikipedia, Lekcje są inspirujące a uczeń aktywnie bierze udział w lekcji. Dużym zainteresowaniem cieszą się testy online rozwiązywane w szkole lub zadawane jako praca domowa. Systematyzują i utrwalają zdobyte umiejętności a także angażują uczniów do przygotowania źródeł potrzebnych na nowe zajęcia.
            Nie można pominąć programów zawierających encyklopedie, słowniki multimedialne wyświetlane na tablicy można robić własne notatki w zeszycie lub obok wyświetlanych informacji. Zastosowanie np. ćwiczeń interaktywnych pozwala uczniom na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi poprzez przesuwanie słów, obrazów, kształtów. Nauczyciel nie podaje gotowych informacji a kieruje pracą dzieci.
         Wykorzystanie tablicy w procesie kształcenia umożliwia wielokanałowe oddziaływanie na ucznia, ponieważ każdy uczeń ma inny sposób uczenia się i zapamiętywania. Zarówno u nauczyciela jak i ucznia rozwija się kreatywność, motywacja i zaangażowanie. Wykorzystywanie narzędzi TIK na lekcji, zmusza ucznia do wytężonej pracy i otwartości na otaczający świat technologii informacyjno komunikacyjnych.

                                                                                                                                         opracowanie  p. Irena Krasoń

[pobierz] 0.1 MB konspekt-tik-j

Konspekt lekcji z wykorzystaniem TIK, język angielski.

 

[pobierz] 0.1 MB scenariusz-lekcji-geografii-w-klasie-vii

Scenariusz lekcji geografii w klasie VII

Dobre praktyki na lekcji języka angielskiego, czyli jak nie bać się TIK na lekcjach

 • Wyrób sobie nawyk włączania tablicy i komputera przed lekcją, nie będziesz się bać, że stracisz czas na lekcji uruchamiając sprzęt
 •  Jeżeli masz taką możliwość, korzystaj z podręczników interaktywnych, znacznie ułatwią ci pracę, a lekcja od razu będzie ciekawsza
 • Korzystaj z Internetu, znajdziesz tam wiele pożytecznych rzeczy, które z powodzeniem możesz wykorzystać w trakcie zajęć
 • Gry, gry i jeszcze raz gry – wciągają i uczą, a jeżeli nie masz ich załączonych do podręcznika, odwiedź tą stronę, tutaj każdy znajdzie cos dla siebie https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
 • Wykorzystuj tablicę w każdej wolnej chwili, baw się nią, to pozwoli ci nabrać pewności w jej obsłudze i na lekcji nie będziesz się zastanawiać, jak coś zrobić
 • Nawet nie mając oprogramowania do tablic interaktywnych możesz z nich korzystać, np. pisząc i rysując w programie Paint, wyświetlając filmy lub grając w gry on Line
 • Nagrywaj uczniów i pozwól im usłyszeć siebie po np. odegraniu scenki, to ciekawe doświadczenie, a uczniowie mają okazję posłuchać siebie, swojej wymowy, a nawet zauważyć swoje błędy
 •  Zapomniałaś wydrukować kart obrazkowych, skończył ci się tusz w drukarce? Nic prostszego, wyświetl obrazki na tablicy! A dodatkowo możesz je zamalowywać, a uczniowie wycierając zamalowanie odgadywać, co kryje się pod tą wielką czarną plamą
 • Używaj tablicy tak często, jak tylko możesz, miej ją włączoną nawet wtedy, gdy nie planujesz jej użyć, w razie potrzeby będzie gotowa, a uczniowie nie będą musieli czekać, aż sprzęt się uruchomi.                                                                                                    Opracowała p. Irena Krasoń