LOP


Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

 


Szkolne Koło LOP w naszej szkole działa od 2003 roku. W ramach działalności koła uczniowie propagują ideę ochrony środowiska poprzez:
• uczestnictwo w konkursach: szkolnych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich np.: konkurs MÓJ LAS, konkurs z okazji ŚWIĘTA POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI, konkurs PRZYRODA WOKÓŁ NAS,
• przygotowanie gazetek ściennych, plakatów, ulotek i albumów o tematyce przyrodniczej,

  • organizowanie wystaw okazjonalnych, 

• opiekowanie się szkolną hodowlą rybek,
• zapoznawanie się z czasopismami przyrodniczymi Przyroda Polska, Zielony Biuletyn,
• pielęgnowanie roślin doniczkowych
• obserwacje piękna przyrody i zachodzących w niej zmian podczas wycieczek po najbliższej okolicy i wycieczek do parków narodowych oraz krajobrazowych,
• pisanie artykułów do Zielonego Biuletynu,
• przygotowanie przedstawień na uroczystości szkolne takie jak: Święto Roślin, Święto Wiosny, Dzień Ziemi, Święto Drzewa, Sprzątanie Świata,
• dokarmianie ptaków w zimie,
• zbiórka surowców wtórnych.


Szkolne Koło LOP w Maciejowie Starym współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami m.in. z:


• Gminą Wysokie
• Lubelskim Okręgiem LOP
• RDLP w Lublinie i Nadleśnictwem Krasnystaw
• WFOŚiGW w Lublinie
• Zarządem Okręgu PZŁ w Lublinie
• Gospodarstwem Agroturystycznym „Jaworowa Górka”