Po lekcjach


spmaciejowstaryspmaciejowstaryspmaciejowstaryspmaciejowstaryspmaciejowstarspmaciejow

 Zajęcia dodatkowe

Lp Rodzaj zajęć  

Nauczyciel

prowadzący

Dzień tygodnia  Godzina
1

 

Koło teatralne

 

 

 

 

 

 

 
2

 

Koło matematyczne

 


 

     

 

 

3

 

 

Koło przyrodnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

     
   

 

 

     

spmaciejowstaryspmaciejowstaryspmaciejowstaryspmaciejowstaryspmaciejowstaryspmacie

 

Konkursy

  • konkurs literacki na wiersz nawiązujący do cytatu: "Najwspanialsze piękno świata podarował nam Bóg w kwiatach". Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił jako poeci sławiący piękno otaczającej nas natury, a zwłaszcza kwiatów. Napisany odręcznie lub na komputerze wiersz (nie musi być rymowany) powinien zawierać co najmniej 4 wersy.
  • konkurs fotograficzny dla uczniów klas II-VIII pod hasłem „Owady zapylające w obiektywie”. Fotografia powinna przedstawiać owada w jego naturalnym środowisku. Format zdjęć 15 x 21cm.
  • konkurs plastyczny pt. „Kwitnący sad” dla uczniów klas 0-II. Technika dowolna.Format prac A4.
  • konkurs florystyczny „Najpiękniejsza majowa kompozycja”- konkurs jest skierowany do zespołów klasowych na wykonanie wiosennej kompozycji z dowolnych roślin ozdobnych.

Wszystkie prace prosimy składać do 24 05.2019 r. Rozstrzygnięcia konkursu dokona specjalne jury, a nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystości z okazji Fascynującego Dnia Roślin.