Biblioteka szkolna


Biblioteka szkolna zaprasza czytelników

we wtorek  w godz. 9.00-11.00

 

 

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI I CZYTELNI

 

• Ze zbiorów biblioteki mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice.

• Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.

• Książek nie należy przetrzywywać, gdyż czekają na nie inni.

• Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

• Książki i czasopisma należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.

• W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić albo (po uzgodnieniu z bibliotekarzem) zwrócic inną o takiej samej wartoci.

• Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego powinny być zwrócone do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.

• Z czytelni może korzystać każdy uczeń.

• Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękami. Plecaki szkolne należy zostawić przy zajmowanym miejscu.

• W czytelni należy zachować ciszę i porządek.

• W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj.: ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.

• Uczeń ma prawo samodzielnie korzystać ze zbiorów czytelni, a po lekturze czasopisma lub książki powinien odnieść je na swoje miejsce.

• Biblioteka prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną poprzez współpracę z osobami i instytucjami działającymi w najbliższym regionie.

• Biblioteka promuje czytelnictwo poprzez działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.

• Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

• Książki z wypożyczalni podaje bibliotekarz.

• W czytelni mogą odbywać się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. Prawo do obsługi tego sprzętu przysługuje tylko bibliotekarzowi.

Warsztaty ozdabiania pisanek

 

W ramach współpracy Szkolnej Biblioteki w Maciejowie Starym z Filią  GBP w Wysokiem odbyły się warsztaty ozdabiania pisanek. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas I-III oraz pani Urszula Kalińska i pani Alina Osowska. Więcej zdjęć w galerii.

Dzienniczki ulubionych książek
Dzienniczki ulubionych książek

 

Wyniki konkursu "NAJŁADNIEJSZY DZIENNICZEK ULUBIONYCH KSIĄŻEK”

 

W konkursie pt. "NAJŁADNIEJSZY DZIENNICZEK ULUBIONYCH KSIĄŻEK” zwyciężyły Wiktoria Lenard z kl. III i Julia Szumiło z kl. I.

     Zwycięskie Dzienniczki lektur są prowadzone systematycznie i bardzo starannie. Do każdej książki autorki wykonały bogate i kolorowe ilustracje. Dzienniczki zawierają pełne informacje o przebiegu wydarzeń. Szata graficzna wzbudza ciekawość i zainteresowanie czytających.

Konkurs

"NAJŁADNIEJSZY DZIENNICZEK ULUBIONYCH KSIĄŻEK”

 

Regulamin konkursu:

1. W konkursie może wziąć udział każdy chętny uczeń z klas 0-III oraz z klas IV-VI.

2. Konkurs polega na wykonaniu dzienniczka ulubionych książek. W tym celu zakładamy zeszyt 16
lub 32 kartkowy, podpisujemy go imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Opisujemy i ilustrujemy przeczytane książki. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł , kilka zdań mówiących o czym książka opowiada,kto jest jej bohaterem, ilość stron (minimum 10 książek).

3. W przygotowaniu dzienniczka mogą pomagać rodzice.

4. Konkurs trwa od listopada 2016r. do końca marca 2017r.

5. Na zakończenie konkursu odbędzie się wystawa dzienniczków na szkolnym korytarzu oraz wręczenie nagród i dyplomów.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Wyniki z przebiegu konkursu plastyczno-literackiego
“Moja ulubiona postać literacka”.

 

I - miejsce - Wiktoria Deruś, Patrycja Krzos, Rafał Kędzierski
II - miejsce -
Paweł Jeleń, Joanna Staszewska, Agata Jeleń.

 

Nagrody zostanną wręczone na najbliższym apelu.

Regulamin

Szkolnego konkursu plastyczno-literackiego
“Moja ulubiona postać literacka”

 

Uczestnicy:

Uczniowie klas IV-VI

Zasady uczestnictwa:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej.
2. Uczniowie wykonuja pracę plastyczną z zastosowaniem dowolnej techniki w formacie A3 lub A4.
3. Uczestnicy konkursu literackiego wykonują prace polegające na napisaniu wiersza lub krótkiego opowiadania.

Kryteria oceny pracy plastycznej:

1. Pomysłowość w ujęciu tematu.
2. Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
3. Estetyka i staranność wykonania prac.

Kryteria oceny pracy literackiej:

1. Twórczy charakter utworu.
2. Poprawność stylistyczna i językowa.
3. Samodzielność i orginalność pracy.

Cel konkursu:

1. Rozwjanie zaintersowań i nawyków czytelniczych uczniów.
2. Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego.
3. Rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów.
4. Rozwijanie zdolności plastycznych.

Termin składania prac:

30.11.2016.

 Prace  z konkursu plastyczny pt. "Ilustracja do wybranego utworu J. Brzechwy" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. gen. F. Kamińskiego w Maciejowie Starym i Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Maciejowie Starym.

 

Regulamin

szkolnego konkursu plastycznego
“Ilustracja do wybranego utworu Jana Brzechwy”

Uczestnicy:

Uczniowie klas O-III

Zasady uczestnictwa:

1. Prace mają być wykonane techniką plastyczną płaską (bez materiałów sypkich).
2. Format prac: A3 lub A4.
3. Prace powinny być czytelne, opisane na odwrocie (imie i nazwisko autora pracy, klasa, tytuł utworu).

Cel konkursu:

1. Przbliżenie uczestnikom konkursu sylwetki poety i jego twórczości.
2. Zachęcaenie do czytania i poznawania najpiękniejszych bajek, wierszy
i utworów poety.
3. Rozwijania wyobraźni, aktywności plastycznej i wrażliwości estetycznej.

Termin składania prac:

30.09.2016.