Dyrekcja


mgr Robert Rzeźnik  -  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maciejowie Starym