Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2019/20

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

 

2 września 2019 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2019 r.

 

Ferie zimowe  

13 - 24.01.2020 r.

 

Egzamin Ósmoklasisty

 

 

21 kwietnia 2020 r. - język polski


22 kwietnia 2020 r. - matematyka

 

23 kwietnia 2020 r. - język obcy

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

09- 14.04.2020 r.

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca 2020 r.

 

 

Ferie letnie

 

 

26 czerwca–31 sierpnia 2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego w Maciejowie Starym informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.. (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego i po zasięgnięciu opinii organów szkoły,wyznaczył terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 

31 października 2019 r.
2, 3 stycznia 2020 r.
21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.