Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2018/19

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

 

3 września 2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2018 r.

 

Ferie zimowe  

11- 24 luty 2019 r.

 

Egzamin Ósmoklasisty

 

 

15 kwietnia 2019 r. - język polski


16 kwietnia 2019 r. - matematyka

 

17 kwietnia 2019 r. - język obcy

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18-23 kwietnia 2019 r.

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.

 

 

Ferie letnie

 

22 czerwca–31 sierpnia 2019 r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego w Maciejowie Starym informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.. (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego i po zasięgnięciu opinii organów szkoły,wyznaczył terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 

2.11.2018 r.

2.01.2019 r.

2.05.2019 r.

29.04.2019 r.

30.04.2019 r.