Rada Rodziców


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodnicząca  Rady Rodziców- p. Edyta Szmołda
Sekretarz –p. Dorota Pomarańska -Sowa
Skarbnik – p. Maria Ciężak

Członek- p. Agnieszka Radecka