Rada Rodziców


Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca  - p. Agnieszka Radecka

Z-ca przewodniczacej - p. Edyta Szmołda
Skarbnik – p. Aleksandra Winiarska - Breś

Członkowie - p. Wiesława Czub i p. Dorota Majewska