Rada Rodziców


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca  - p. Agnieszka Radecka

Z-ca Przewodniczacej - p. Edyta Szmołda
Skarbnik – p. Aleksandra Winiarska - Breś

Członek - p. Wiesława Czub

Wysokości składek na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

- 30 zł za jedno dziecko w szkole
- 25 zł za dwoje dzieci w szkole
- 20 zł za troje dzieci w szkole