Rada Rodziców


Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca  - p. Agnieszka Radecka

Z-ca przewodniczacej - p. Edyta Szmołda
Skarbnik – p. Aleksandra Winiarska - Breś

Członkowie - p. Irena Krasoń i p. Dorota Majewska