Programy i projekty


Program dla szkół w roku szkolnym 2020/2021

Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkoły podstawowej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w "Programie dla szkół" można uzyskać na stronie internetowej tutaj .

Zakręcona akcja.
Zamień zakrętki w radość chorych Dzieci!

 

Szkoła Podstawowa w Maciejowie Starym uczestniczy w zbiórce zakrętek. Zakrętki wrzucamy do specjalnie oznaczonego pojemnika Zakrętkożercy, który umieszczony jest na parterze budynku. Takie zakrętki trafiają do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.  szczegóły 

"Czyste powietrze wokół nas "

Program edukacji antytytoniowej realizowany w oddziale przedszkolnym.

 

         Program ten adresowany jest do dzieci 5,6 letnich ich rodziców i opiekunów. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe działanie dymu papierosowego. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie.

Program "Trzymaj formę "

Nasza szkoła uczestniczy w programie  "Trzymaj formę " skierowanym do uczniów klas IV-VI i ich rodziców. Dotyczy on  wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującymzbilansowane odżywianie połączonez regularną aktywnością fizyczną. Organizatorem  projektu jest Główny Inspektorat Sanitarny. Zajęcia prowadzone są na godzinach wychowaczych w klasach starszych. Galeria

         TalentowiSKO to program Banków Spółdzielczych, rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Uczy myśleć pozytywnie o pieniądzu. Promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową. Program TalentowiSKO jest zgodny z podstawą programową uchwaloną przez MEN.
           Program jest realizowany w oparciu o współpracę szkół i Banków Spółdzielczych. Nasza szkoła współpracuje ze Społdzielczym Bankiem Powiatowym w Piaskach. W ramach Programu realizowane są lekcje w szkole, wycieczki uczniów do  banku oraz konkursy.Właściwa edukacja finansowa jest podstawą rozwoju każdego człowieka. Program jest realizowany we wszystkich klasach naszej szkoły.TalentowiSKO to także nowoczesna platforma edukacyjna internetowa, która wykorzystuje media społecznościowe, blogowanie oraz możliwość zamieszczania i korzystania z treści multimedialnych, służy komunikowaniu się uczestników projektu oraz gromadzi narzędzia niezbędne do realizacji Programu. Program TalentowiSKO pokazuje młodym osobom, że przez aktywność i przedsiębiorczość można rozwijać swoje talenty.

                   Porcja Pozytywnej Energii

   Realizacja programu odbywa się w oddziale przedszkolnym.  Celem programu „Porcja Pozytywnej Energii” jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców. Wyniki badań wskazują na poważany problem żywieniowy wśród polskich dzieci polegający na niewystarczającym dziennym spożyciu warzyw i owoców. 1/3 dzieci w Polsce w wieku 1-3 lata nie je codziennie warzyw. Projekt jednocześnie aktywizuje szkołę do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym, jakim jest zdrowe żywienie i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. Działania edukacyjne programu są również skierowanie do rodziców, którzy wywierają ogromny wpływ na nawyki żywieniowe dzieci. 

http://owocewszkole.org/

Akademia Bezpiecznego Puchatka

   Mleko w szkole

       Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program „Mleko w szkole" jest finansowany z trzech źródeł:
• dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych, Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
• dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
Warunki udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
• dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach
W Polsce od czasu akcesji do UE program „Mleko w szkole” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Mleko w szkole". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.
        W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”. Od początku realizacji programu „Mleko w szkole” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

      Bieg po zdrowie

         W naszej szkole realizowany jest nowy program antynikotynowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami zatytułowany „Bieg po zdrowie”. Dotyczy on głównie uczniów klasy czwartej. Jest to związane z tym , że okres krytyczny dla podejmowania zachowań ryzykownych, takich jak pierwsze kontakty z paleniem, przypada na przedział wiekowy 9-10 lat. Podejmowanie prób palenia wzrasta z wiekiem , szczególnie między 11 a 13 rokiem życia. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania wychowawcze.
      Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia w programie ”Bieg po zdrowie realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie odebrana przez uczniów.

PROJEKT EKOLOGICZNY

„WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI” prowadzony we współpracy z firmą Green Office Ecologic.

 Z dumą informujemy, iż nasz oddział przedszkolny uczestniczy w realizacji projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”największego ogólnopolskiego programu profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.W ramach projektu dzieci uczęszczające do naszego oddziału przedszkolnego wzięły udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej, zaś ich rodzice otrzymali przystępne i nowoczesne materiały informacyjne, z których dowiedzą się jak powinni dbać o zdrowie zębów i kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe swoich dzieci. W ramach projektu nasz oddział przedszkolny otrzymał również pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne z zakresu profilaktyki stomatologicznej. Aby zostać „Przedszkolem bez próchnicy”, zapraszamy na stroną internetową www.zebymalegodziecka.pl
       Realizacja projektu jest współfinansowania przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnia Minister Zdrowia.