Przyrodnicze przyrzeczenie Przyjaciela Przyrody LOP