IOD


 

Inspektor Ochrony Danych

Pani Ewa Fidecka; e-mail: iod@data-partners.pl