Pedagog szkolny


działania:
– udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– poradnictwo i wsparcie dla rodziców,
– współpraca z nauczycielami i wychowawcami w działaniach wpierających uczniów,
– współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W związku z pandemią kontakt z  pedagogiem szkolnym odbywa się poprzez dziennik elektroniczny: Rodzice oraz uczniowie mogą skontaktować się również telefonicznie – prosimy o przesłanie numeru telefonu przez pocztę elektroniczną, dziennik elektroniczny.    

Doradztwo zawodowe

Ścieżki kształcenia

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.
Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Przydatne linki dla ucznia i rodzica: