Najważniejsze informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


Ważne terminy dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:

 

  • od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (ewentualna zmiana preferencji od 25.06 do 14.07.2021 r. godz. 15:00),
  • 22.07.2021 r.– publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia,
  • 2.08.2021 r. – publikacja list przyjętych,
  • od 2.08.2021 r. do 31.08.2021 r. – rekrutacja uzupełniająca.

 

Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać bezpłatne badania przydatności do zawodu.

Już od 17 maja jest możliwość elektronicznej rekrutacji. 

 

Możecie wybrać 3 szkoły i w każdej z nich interesujące Was oddziały. Kolejność wyboru szkół i oddziałów ma znaczenie. System przydziela według kolejności oddziałów na liście preferencji, jednak ostatecznie decydują punkty. Liczba punktów jest wyliczana indywidualnie i może być inna ze względu na przedmioty punktowane w każdym oddziale. System przydziela ucznia do jednego oddziału. Uczeń zostaje zakwalifikowany do najbardziej preferowanego oddziału.

Do momentu złożenia wniosku będziecie mieli możliwość zmienienia szkół i oddziałów na liście preferencji w zależności od zebranych punktów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą lub szkolnym doradcą zawodowym.

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

tutaj

 

Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

 

Zgodnie z opublikowanym przez CKE harmonogramem egzaminy ósmoklasistów odbędą się w następujących terminach:

 

 

język polski – wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,
matematyka – środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
język obcy nowożytny – czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną materiałami dotyczącymi egzaminów ósmoklasistówTUTAJ

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w czasie epidemii koronawirusa. Prosimy uczniów klasy VIII oraz ich rodziców o zapoznanie się z tymi dokumentami.

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów