Egzamin ósmoklasisty 2019/2020


Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w czasie epidemii koronawirusa. Prosimy uczniów klasy VIII oraz ich rodziców o zapoznanie się z tymi dokumentami.

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

1. język polski – 16.06.2020 r.
2. matematyka – 17.06.2020 r.
3. język obcy nowożytny –18.06.2020 r.